23 Nov '12, 1pm

Staten får nytt avtal om arbetshälsovård:

Staten får nytt avtal om arbetshälsovård Hansel Ab har konkurrensutsatt ett ramavtal beträffande arbetshälsovård för statsförvaltningen. Det sexåriga ramavtalet träder i kraft den 1.1.2013. Avtalsperiodens helhetsvärde är ca 360 miljoner euro. Genom det nya ramavtalet kan Hansel Ab:s kunder skaffa lagstadgade arbetshälsovårdstjänster och mångsidiga tilläggstjänster berörande hälsovård. Hansel Ab har konkurrensutsatt egna avtalsleverantörer till olika geografiska områden. Målsättningen är att erbjuda bästa möjliga tjänster och samtidigt ta i beaktande regionala aspekter samt små och medelstora företags verksamhetsmöjligheter. Hansel Ab strävar efter att underteckna avtalen med de valda leverantörerna i början av december. Alla avtalsleverantörer presenteras på denna sida . Avtal för Tammerfors-området kommer inte att göras eftersom Pihlajalinna Oy har lämnat in ett besvär t...

Full article: http://www.hansel.fi/se/aktuellt/nyheter/statenfarnyttavt...

Tweets

@GeorgeBerglund Kanske får mobilerna snart uppl...

teslamotors.com 24 Nov '12, 9am

Blog Post / October 22, 2012 The Tesla Approach to Distributing and Servicing Cars Read More Blog Post / October 3, 2012 A...