04 Sep '12, 8am

#Hansel hyödyntää sähköistä #huutokauppaa: #Reittilennot valtiolle 2013-2014 #Helsinki #Oulu #Tukholma #Suomi

Hankintailmoitus reittilentojen kilpailutuksesta vuosille 2013-2014 Hansel Oy on julkaissut 31.8.2012 hankintailmoituksen koskien reittilentojen kilpailutusta. Kilpailutus kattaa lentokuljetuspalvelut Suomen sisäisillä, Suomen ja Euroopan välisillä sekä Suomen ja muun maailman välisillä lentoreiteillä. Kilpailutuksen kohteena olevia lentoreittejä on yhteensä 159. Jokaisesta kilpailutettavasta reitistä tehdään oma erillinen hankintapäätöksensä ja siitä muodostetaan reittikohtainen puitejärjestely. Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kullakin reitillä kokonaistaloudellinen edullisuus. Tavoitteena on ensisijaisesti valita yksi suoria ympärivuotisia lentoja riittävällä tiheydellä tarjonnut toimittaja kullekin reitille. Jos lentotiheys on riittävä, valitaan kyseisen tarjouksen laatinut yritys ainoaksi puitesopimustoimittajaksi kyseiselle reitille. Lentoreittien Helsinki – O...

Full article: http://www.hansel.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/hankinta...

Tweets

Hansel Ab utnyttjar elektronisk auktion: Staten...

hansel.fi 04 Sep '12, 8am

Upphandlingsannons beträffande reguljärflyg 2013-2014 Hansel Ab har den 31.8.2012 publicerat en upphandlingsannons beträff...