04 Sep '12, 8am

Hansel Ab utnyttjar elektronisk auktion: Statens reguljärflyg konkurrensutsätts #Finland #Helsinki #Stockholm #Uleåborg

Upphandlingsannons beträffande reguljärflyg 2013-2014 Hansel Ab har den 31.8.2012 publicerat en upphandlingsannons beträffande konkurrensutsättningen för statsförvaltningens reguljärflyg för åren 2013-2014. Konkurrensutsättningen omfattar inrikes flygrutter, flyg från Finland till Europa samt flyg från Finland till destinationer utanför Europa. Totalt konkurrensutsätts 159 flygrutter. Den bästa offerten för varje flygrutt väljs på basis av helhetsekonomisk förmånlighet. Konkurrensutsättningen för flygrutterna Helsingfors-Uleåborg och Helsingfors–Stockholm kommer att genomföras via elektronisk auktion den 12.10.2012. Det kommande ramavtalet är tvåårigt. Målsättningen är, att det nya avtalet skall träda i kraft den 1.1.2013. Ytterligare information ges vid Hansel Ab av branschchef Pia Degerholm, tfn 0294 444 294, ledande konsult Ilkka Sihvola, tfn 0294 444 207 och kommunikat...

Full article: http://www.hansel.fi/se/aktuellt/nyheter/upphandlingsanno...

Tweets

#Hansel hyödyntää sähköistä #huutokauppaa: #Rei...

hansel.fi 04 Sep '12, 8am

Hankintailmoitus reittilentojen kilpailutuksesta vuosille 2013-2014 Hansel Oy on julkaissut 31.8.2012 hankintailmoituksen ...