19 Apr '12, 9am

Recolle Hansel-puitesopimus!

Markkinointiviestinnän palvelut kilpailutettu valtiolle Hansel Oy on kilpailuttanut valtionhallinnon käyttöön markkinointiviestinnän palveluja tarjoavan puitejärjestelyn. Uusi puitejärjestely astui voimaan huhtikuun alussa ja Hansel Oy arvioi, että puitejärjestelyn arvo vuositasolla on noin 1-1,5 miljoonaa euroa. Puitejärjestelyn kautta voidaan hankkia monipuolisia viestintään ja markkinointiin liittyviä palveluja. Asiakkaille tarjotaan strategisen ja operatiivisen tason palveluja. Perinteisten markkinointiviestintäpalvelujen lisäksi valtionhallinnon asiakkaille tarjotaan muun muassa graafista ja visuaalista suunnittelua sekä verkkoviestintään ja digitaaliseen markkinointiviestintään (verkkopalvelut ja -sivut, sosiaalisen median sivut, blogit, muut sosiaalisen median palvelut jne.) liittyviä palveluja. Puitejärjestelyyn on tarjouskilpailun perusteella valittu neljä sopimus...

Full article: http://www.hansel.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/markkino...

Tweets

Hansel » Ajankohtaista » Tiedotteet » Markkinoi...

hansel.fi 20 Apr '12, 12pm

Markkinointiviestinnän palvelut kilpailutettu valtiolle Hansel Oy on kilpailuttanut valtionhallinnon käyttöön markkinointi...

Jo Soh Fashion designer loves Hansel!

ilovehansel.com 20 Apr '12, 11pm

hansel & hello hansel Current Tiers of Joy Previous Flyaway Donkey